Manja slova Veća slova RSSVijesti

03.08.2020.

Rang lista ponuđača po Javnom oglasu za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen

Rang lista ponuđača po Javnom oglasu za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen Rang lista ponuđača po Javnom oglasu za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen

31.07.2020.

Anketa povodom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Zlatica B", Glavni grad Podgorica

Anketa povodom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Zlatica B", Glavni grad Podgorica

Anketa povodom izrade Izmjena i dopuna DUP-a "Zlatica B", Glavni grad Podgorica

31.07.2020.

Održan jednosatni online webinar za kinesko tržište

Održan jednosatni online webinar za kinesko tržište

U organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, a u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, danas je održan jednosatni webinar za kinesko tržište, a pod okriljem zajedničkog projekta država Inicijative 17+1 (države Centralne i Istočne Evrope i NR Kina)...

31.07.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane u periodu od 18.06. do 18.07.202

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane u periodu od 18.06. do 18.07.202

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima",Opština Berane, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), je organizovalo Prethodno učešće javnosti u periodu od 18.06. do 18.07.2020.godine...

31.07.2020.

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine

Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Prostorno urbanističkog plana Opštine Plav, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18 i 63/18), je organizovalo Prethodno učešće javnosti u periodu od 12.11. do 12.12.2019.godine.

29.07.2020.

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj i Mišljenje Savjeta na Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Ulcinj

29.07.2020.

Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu akcionog plana za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene, u periodu od 29. jula do 28. avgusta 2020. godine...

27.07.2020.

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj u periodu od 28.07. do 28.08.2020.godine

Prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana  "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj u periodu od 28.07. do 28.08.2020.godine

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje prethodno učešće javnosti na Koncept Detaljnog urbanističkog plana "Hoteli i vile visoke kategorije", Pinješ - opština Ulcinj u periodu od 28.07. do 28.08.2020.godine

23.07.2020.

Plan jednostavnih nabavki za 2020. godinu

Plan jednostavnih nabavki za 2020. godinu

Plan jednostavnih nabavki za 2020. godinu

23.07.2020.

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Imajući u vidu novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava zainteresovanu javnost da se otkazuje prezentacija Nacrta Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica i Nacrta Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.