Manja slova Veća slova RSSVijesti

07.09.2015.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka / Minutes of site visit and information meeting 27th August 2015

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

07.09.2015.

Saopštenje: Održana javna tribina za Nacrt zakona o zaštiti prirode

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma organizovana je, u petak 4. septembra 2015. godine, javna tribina za Nacrt zakona o zaštiti prirode, gdje su pored predstavnika Ministarstva, koji su predlagači Zakona, prisustvovali samo predstavnik UNDP-a i direktor Agencije za zastitu zivotne sredine, kao i ekspert koji je učestvovao u izradi teksta Nacrta zakona, gospodin Piter Roth...

04.09.2015.

Najava za medije povodom održavanja finalnih konsultacija za Plan integralnog upravljanja za područje Bojane/Bune

Završni sastanak povodom izrade Plana za integralo upravljanje prekograničnim područjem Bojane/Bune biće održan 7. septembra o.g. u Ulcinju, u Hotelu Otrant, sa početkom u 11h. Sastanak organizuju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Mediteranski akcioni plan Programa za životnu sredinu Ujedinjenih nacija (UNEP/MAP)/Regionalni centar za program prioritetnih akcija iz Splita (PAP/RAC), Globalno partnerstvo za vode u Mediteranu (GWP-Med), Međunarodni hidrološkog programa UNESCO-a (UNESCO IHP), Opština Ulcinj, kao i Ministarstvo ekonomije, trgovine i preduzetništva Republike Albanije...

04.09.2015.

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanka / Minutes of site visit and information meeting 27th August 2015

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar” u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj” 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

02.09.2015.

Radni doručak: Osvrt na turističku sezonu i dosadašnje aktivnosti u turizmu

Radni doručak: Osvrt na turističku sezonu i dosadašnje aktivnosti u turizmu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizovalo je u Budvi radni doručak, sa temom „Osvrt na turističku sezonu i dosadašnje aktivnosti u turizmu“, gdje su, pored predstavnika Ministrastva, prisustvovali dekani Fakulteta za turizam iz Bara, Budve i Kotora, predstavnici Unije poslodavaca Crne Gore, Crnogorskog turističkog udruženja, Nacionalne turističke organizacije, Privredne komore, kao i predstavnici privrednog sektora iz oblasti turizma...

02.09.2015.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju /Clarification to Tender Dossier

Ugovor o radovima „Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u opštini Berane“ u okviru Operativnog programa „Regionalni razvoj“ 2012-2013 iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Crnoj Gori...

01.09.2015.

Plan kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgorica

Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG”, broj 25/10, 43/15) član 21, propisuje da je, u zonama gdje koncentracije zagađujućih materija prelaze bilo koju uspostavljenu graničnu ili ciljnu vrijednost, uzimajući u obzir granice tolerancije ukoliko su propisane, Ministarstvo zaduženo za pitanja životne sredine, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i organima lokalne uprave na čijoj se teritoriji zona nalazi, dužno da donese Plan kvaliteta vazduha, da bi se u što kraćem roku dostigle vrijednosti utvrđene Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha...

01.09.2015.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PLANA KVALITETA VAZDUHA ZA GLAVNI GRAD PODGORICA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), dana 24. jula 2015. godine obavijestilo zainteresovanu javnost da je pokrenulo postupak javne rasprave za Predlog plana kvaliteta vazduha za Glavni grad Podgorica...

28.08.2015.

Saopštenje: Održana javna tribina o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine

Saopštenje: Održana javna tribina o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine

Danas je, u okviru javne rasprave o Nacrtu nacionalne strategije o klimatskim promjenama do 2030. godine i Nacrtu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za nacionalnu strategiju o klimatskim promjenama do 2030. godine, u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma održana javna tribina o nacrtu ključnog strateškog dokumenta u oblasti klimatskih promjena.

26.08.2015.

Saopštenje: Posjeta ministra Gvozdenovića opštini Kotor

Saopštenje: Posjeta ministra Gvozdenovića opštini Kotor

Ministar održivog razvoja i turizma, Branimir Gvozdenović, sa saradnicima, posjetio je danas, 26. avgusta, opštinu Kotor, gdje je sa predsjednikom Opštine i predstavnicima turističke privrede razgovarao o odvijanju turističke sezone u Kotoru...