Manja slova Veća slova RSSVijesti

25.02.2016.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hemikalijama

25.02.2016.

Najava: Konferencija povodom završetka LAMP projekta (Projekat zemljišne administracije i upravljanja)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u petak 26. februara, sa početkom u 10h, u hotelu Maestral, Pržno, organizuje završnu konferenciju Projekta zemljišne administracije i upravljanja (LAMP), koja ima za cilj predstavljanje rezultata projekta, kao i planova za budućnost u oblasti planiranja i uređenja prostora...

24.02.2016.

Saopštenje Projektnog odbora 1000+ Projekta

Na današnjoj sjednici Projektnog odbora 1000+ Projekta, između ostalog, usvojen je Poslovnik o radu, potvrđeno imenovanje predsjednika i potpredsjednika Projektnog odbora, potvrđena lista komercijalnih banaka, te otvorene pristigle ponude građevinskih kompanije za učešće u Projektu...

24.02.2016.

Najava: Gostujuća predavanja arhitektata Maroja Mrduljaša i Miloša Koseca

Gostujuća predavanja arhitekata Maroja Mrduljaša “Modernizam i promjenljive strukture” i Miloša Koseca “Reinkarnacije”, biće održana 25. februara 2016. godine sa početkom u 17 časova, u multimedijalnoj sali Ministarstva održivog razvoja i turizma (IV Proleterske 19). Mrduljaš i Kosec su u posjeti Ministarstvu održivog razvoja i turizma u svojstvu članova žirija na Konkursu za idejno arhitektonsko rješenje adaptacije i rekonstrukcije Doma Revolucije u Nikšiću...

24.02.2016.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga strategije zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom za period 2017-2021. godine s Akcionim planom za p

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje ...

24.02.2016.

Povećan broj turskih turista za 30%, planirana posjeta turskih zvaničnika i investitora ove godine

Povećan broj turskih turista za 30%, planirana posjeta turskih zvaničnika i investitora ove godine

Postoji puno prostora za dalju saradnju u turizmu i investicije između Crne Gore i Turske. U tom kontekstu jako je važna i posjeta turskih zvaničnika Crnoj Gori planirana za ovu godinu, povezivanje sa investitorima iz ove zemlje, te veliki porast broja turskih turista u prošloj godini, zaključeno je na današnjem sastanku ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori...

24.02.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima u pogledu tehničko-tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za obavljanje poslopva javnog vodosnabdijevanja

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“ br.7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga pravilnika o uslovima u pogledu tehničko-tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za obavljanje poslopva javnog vodosnabdijevanja

23.02.2016.

Javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR)

Obavještava se javnost da će se održati javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR) u periodu od 23.02. do 22.04.2016. godine. Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom nacionalne strategije održivog razvoja (NSOR) do 2030. godine. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt NSOR do 2030. godine...

23.02.2016.

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2016. godinu

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2016. godinu

23.02.2016.

Prekogranične konsultacije za Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje HE “Brodarevo 1 i Brodarevo 2”

U skladu sa članom 3 Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu–Espoo, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije obavjestilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore da se u Republici Srbiji planira realizacija projekta koji se odnosi na izgradnju hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na rijeci Lim, na stacionažama 101+887 i 87+355 riječnog toka...