Manja slova Veća slova RSSVijesti

23.02.2016.

Javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR)

Obavještava se javnost da će se održati javna rasprava o Nacrtu nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine (NSOR) u periodu od 23.02. do 22.04.2016. godine. Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa Nacrtom nacionalne strategije održivog razvoja (NSOR) do 2030. godine. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt NSOR do 2030. godine...

23.02.2016.

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2016. godinu

Program rada Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2016. godinu

23.02.2016.

Prekogranične konsultacije za Studiju o procjeni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje HE “Brodarevo 1 i Brodarevo 2”

U skladu sa članom 3 Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu–Espoo, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije obavjestilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore da se u Republici Srbiji planira realizacija projekta koji se odnosi na izgradnju hidroenergetskih objekata Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na rijeci Lim, na stacionažama 101+887 i 87+355 riječnog toka...

22.02.2016.

Pregled statusa projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine - februar 2016.

Pregled statusa projekata iz oblasti komunalne infrastrukture i životne sredine - februar 2016.

19.02.2016.

Saopštenje: Saradnja Crne Gore i Srbije jedan od pokretača regionalnog razvoja

Saopštenje: Saradnja Crne Gore i Srbije jedan od pokretača regionalnog razvoja

U toku drugog dana Međunarodnog sajma turizma IFT 2017, u Beogradu, počeo je Turistički forum između privredne komore Crne Gore i Republike Srbije na temu „Unapređenje regionalne saradnje u oblasti turizma", koji je organizovan na inicijativu Ambasade Crne Gore u Srbiji...

19.02.2016.

8 prijavljenih banaka u okviru 1000plus, od danas u funkciji i Call centar

U okviru nastavka projekta 1000+, a na osnovu javnog poziva za banke, prijavilo se 8 banaka: Komercijalna banka Budva, Crnogorska komercijalna banka, Erste banka, Hypo Alpe Adria banka, Societe General Montenegro, NLB Montenegro banka, Prva i Lovćen banka...

19.02.2016.

Pitanja i odgovori uz Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta “Capital Etate” u Bečićima, opština Budva

U skladu sa tačkom 2.3. Raspisa Konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta “Capital Estate” u Bečićima, opština Budva koji je Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisalo 31. decembra 2015. godine, pripremljeni su odgovori na pitanja učesnika koja su pristigla u Raspisom predviđenom roku.

19.02.2016.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o kriterijumima za prestanak statusa otpada za pojedine vrste otpada

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga uredbe o kriterijumima za prestanak statusa otpada za pojedine vrste otpada

18.02.2016.

Reagovanje gđe Dragane Čenić, generalne direktorice u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, na današnje navode NVO MANS vezane za Nacrt Prostornog plana za obalno područje, u kontekstu zaštite lokaliteta Solane.

Dragana Čenić: Prostorni plan posebne namjene za obalno područje je planski dokument i ne može određivati svojinska prava. Obzirom na današnje navode NVO MANS u vezi sa Nacrtom Prostornog plana posebne namjene za obalno područje u kontekstu zaštite lokaliteta Solane, kao i obzirom na slične navode koji se šalju javnosti ovih dana, Dragana Čenić, direktorica Direktorata za prostorno planiranje u Ministarstvu, daje sljedeće reagovanje...

18.02.2016.

Izvještaj o javnoj raspravi za Predlog Zakona o održavanju stambenih zgrada

Izvještaj o javnoj raspravi za Predlog Zakona o održavanju stambenih zgrada